038_Otto von Taube Gymnasium_AGFK_2022_01_27 © Tobias Hase – AGFK 038_Otto von Taube Gymnasium_AGFK_2022_01_27 © Tobias Hase – AGFK